kolpinghaz

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Tevékenységek

In Uncategorized on május 18, 2009 at 8:38 de.

1. Nevelési tevékenység:
2001-től először 25 fővel, később (2003-tól) 30 fővel működtetjük a Mesepalota Óvodát. Célunk, hogy a gyermekek otthon érezzék magukat, ugyanakkor az élmények és a társas érintkezések gazdag változatosságával természetes élethelyzetben sajátítják el az együttélés formáit.

Mint közfeladatot átvállaló alapítvány állami normatív támogatásból részesülünk, (ami a költségek kb. 65 %-át fedezi) de kiegészítő támogatásból nem.
2. Képzési tevékenység:
Évek óta szervezünk szülők és nevelők számára család és nevelési szemináriumokat.

A kb. 30 félnapos (átlag 50 fős) és 2 négynapos (kb. 150 fős) rendezvény mindegyikén párhuzamosan gyermekprogramok is voltak, hogy a családok együtt vehessenek részt az eseményen.

2003-ban 4 félnapos és 1 négynapos szemináriumot tartottunk. A két négynapos szemináriumot az Eurofamilia Alapítvány finanszírozta.
3. Egészségkárosodottak terápiája, az egészségkárosodás megelőzése:
Gyermekek pszichoterápiás kezelését 2001 óta végezzük. 2003-ban helyiségek felújításával létrehoztuk a Kolping Terápiás Szolgálatot a pszichoszomatikus betegségekkel küzdő gyerekek és nevelőik részére.

Hiánypótló szolgáltatást végzünk, hiszen az erre hivatott állami ellátás kapacitási okok miatt nem képes megfelelni a sokszor rendszeres terápiának, kiscsoportos terápia (a szociális gondokkal küszködöknek) pedig egyáltalán nincs a megyében.

Egy iskolával építettünk ki kapcsolatot, és közel 200 gyermekkel és szüleivel-nevelőivel foglalkoztunk. Erőnkből futna többre is de sajnos a gyakori fizetőképesség hiánya a mi terápiás gyakorlatunkban is egy ponton túl határt szab a segítségnyújtásnak.
4. Vendégfogadás, szállás-program, „mini-kollégium”:
A tetőtérben és az alagsorban ifjúsági szállást építettünk ki, amely Kolping Vendégház néven fogadja az országjáró diákokat, a Pécsre kiránduló osztályokat, a nyári táborozó fiatalokat.

Az alagsori szállás szeptembertől júniusig 8 főiskolás-egyetemista lány szálláshelyeként működik.

Kezdet és gyökerek

In Uncategorized on május 18, 2009 at 8:36 de.

Alapítványunkat 2001-ben hozta létre két magyar és egy német Kolping szervezet. A cél, ami vezetett minket:

„Az intézményes oktatás-nevelés hiányosságaiból fakadó hátrányos élethelyzetek felkutatása és ezek jobbítására alkalmas tevékenységrendszer kidolgozása;” (Alapító okirat 4.1.)

Tevékenységünknek 12 éves előzménye van. A Kolping mozgalom célkitűzéseit és módszereit először egy alsó tagozatos napközire alkalmazta, majd ezzel párhuzamosan egy általános iskola programot dolgozott ki, és ezt egy állami iskolában 4 éven keresztül gyakorolta is.

Ezzel a programmal későbbiekben egy önálló iskolát hoztak létre. A program részét képezték a nyaranként megrendezett történelmi-nyelvi-zenei táborok, ahol minden évben más korszak világát elevenítettük meg a Régióból származó 50-60 gyerek számára.

Ezen évek alatt kezdtük el az óvodások játszóházát, amit majd 10 évig működtettünk.